Sila Click Website baru kami
Daftar Syarikat Sdn. Bhd. (RM1,900)  

  
1 Set Carian Nama Syarikat di SSM
1 Set Resolusi Pembukaan Bank Akaun
2 Set Draft Dokumen Penubuhan
4 Set Dokumen Lengkap Syarikat
11 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini
Khidmat Konsultansi Syarikat


:: Pengarah & Pemegang Saham di Hadkan kepada Seorang Sahaja (terdapat tambahan harga, jikalau pengarah/pemegang saham lebih daripada dua)
:: 1-3 Hari Berkerja (Tempoh Siap)
  
Pakej A
Contact Us
Daftar Syarikat Sdn. Bhd. (RM2,200)  

  
1 Set Carian Nama Syarikat di SSM
Termasuk Pendaftaran Syarikat di LHDN
1 Set Resolusi Pembukaan Bank Akaun
2 Set Draft Dokumen Penubuhan
4 Set Dokumen Lengkap Syarikat
1 Set Sijil Saham Syarikat
1 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini
Khidmat Konsultansi Syarikat


:: :Pengarah & Pemegang Saham (Tiada Had)
:: 1-3 Hari Berkerja (Tempoh Siap)

(Perbezaan Dengan Pakej A)
* Termasuk Pendaftaran Syarikat di LHDN*
* 6 Bulan Secretarial Fee Percuma
​* Percuma Cop Bulat Syarikat
  
Pakej B
Contact Us
 ​Daftar Syarikat Sdn. Bhd. (RM3,0000)  
  
PAKEJ PENUBUHAN SYARIKAT SDN BHD KAMI ADALAH SEPERTI BERIKUT :

1 Set Carian Nama Syarikat di SSM
Termasuk Pendaftaran Syarikat di LHDN
Termasuk Secretarial Fees Setahun
1 Set Resolusi Pembukaan Bank Akaun
Bayaran sekretarial Setahun
2 Set Draft Dokumen Penubuhan
4 Set Pengesahan Dokumen Oleh Setiausaha Syarikat
1 Set Sijil Saham Syarikat
1 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini
Khidmat Konsultansi Syarikat

:: Tiada had untuk Pengarah & Pemegang Saham
 

  *Perbezaan Dengan Pakej A & Pakej B
( Termasuk Secretarial Fees Setahun dan pendaftaran di LHDN)
​* Percuma Cop Bulat Syarikat
Pakej C
Contact Us
 ​Daftar Syarikat Berhad. (RM3,500++)  
  
PAKEJ PENUBUHAN SYARIKAT BERHAD KAMI ADALAH SEPERTI BERIKUT :

1 Set Carian Nama Syarikat di SSM
1 Set Resolusi Pembukaan Bank Akaun
Bayaran sekretarial Setahun
4 Set Pengesahan Dokumen Oleh Setiausaha Syarikat
1 Set Sijil Saham Syarikat
1 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini
Khidmat Konsultansi Syarikat

:: Tiada untuk Pengarah & Manakala Pemegang Saham (10 orang) 
 :: 1-5 Hari Berkerja (Tempoh Siap)
  
 Lantik Setiausaha Syarikat  
Setiap syarikat diwajibkan melantik minimum seorang setiausaha syarikat yang merupakan ahli badan professional atau dilantik oleh SSM untuk menjalankan kerja-kerja sekretarial. (Section 236 - Companies Act 2016)
  
Harga khidmatProfessional Kami

Yuran Syarikat Setiausaha                                          RM70
Alamat berdaftar                                                          RM10                                                                    
JUMLAH Bulanan                                                          RM80 
  
Contact Us
Jual Beli Syarikat
Daftar Persatuan/ Yayasan
Sila Hubungi Kami untuk Maklumat Lanjut
Sila Hubungi kami untuk Senarai Syarikat Terkini

  • Sila nyatakan Criteria Syarikat
  • Tahun Diperbadankan
  • Dan Lain-lain
Contact Us
Contact Us
Daftar Syarikat Labuan / Offshore Company
Selain mendaftarkan Syarikat, Kepakaran utama kami juga adalah mendaftarkan Syarikat Di Labuan. 

Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.